Erstatning ved aflyst fly: Passagerers rettigheder og muligheder

Når ens fly bliver aflyst, kan det være en frustrerende oplevelse. Man kan dog have ret til erstatning, hvis flyselskabet er ansvarligt for aflysningen. Dette kan skyldes tekniske problemer, dårligt vejr eller strejker. Reglerne for erstatning ved aflyst fly er fastlagt i EU’s forordning om passagerers rettigheder. Passagerer kan have ret til kompensation på op til 600 euro, afhængigt af flyafstanden og årsagen til aflysningen. Det er vigtigt at kende ens rettigheder som passager, hvis man oplever en aflyst flyvning.

Ifølge EU’s forordning har passagerer ret til erstatning, hvis flyet aflyses mindre end 14 dage før planlagt afgang. Erstatningen kan variere alt efter flyafstanden. For flyvninger på op til 1500 km kan passagerer have ret til 250 euro i erstatning. For flyvninger inden for EU på over 1500 km og alle andre flyvninger mellem 1500 og 3500 km kan passagerer have ret til 400 euro i erstatning. For flyvninger på over 3500 km uden for EU kan erstatningen være på op til 600 euro.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er visse undtagelser, hvor flyselskabet ikke er forpligtet til at udbetale erstatning. Dette kan være tilfælde af ekstraordinære omstændigheder såsom dårligt vejr, politiske uroligheder, sikkerhedshændelser eller strejker, som flyselskabet ikke kunne have undgået selv med alle forholdsregler. I sådanne tilfælde kan passagerer stadig have ret til omdirigering til deres destination eller tilbagebetaling af billetprisen.

Det er altid en god idé at kontakte flyselskabet for at høre om ens muligheder for erstatning, hvis ens fly bliver aflyst. Det kan også være en god idé at dokumentere aflysningen og eventuelle omkostninger, man har haft som følge af aflysningen. Ved at kende sine rettigheder som passager kan man sikre sig, at man får den erstatning, man har krav på, hvis man oplever en aflyst flyvning.